Upcoming concerts with Kajsa Dahlbäck

All concerts are postponed or cancelled due to the covid-19 related restrictions at the moment. Hoping for a better 2021!

Bästa ledamöter i svenska riksdagsgruppen,

 

Jag skriver till er med anledning av den djupa kris kulturbranschen nu befinner sig i. Coronan har slagit hårt i hela samhället och vi är alla införstådda med att det är flera branscher som kämpar. Men jag önskar nu fästa blicken på kulturbranschen där vi inte fått stödsummor som skulle motsvara branschens storlek och där restriktionerna har varit drastiska och kommit med synnerligen kort varsel (10 timmars varsel i Österbotten för två veckor sen!). Stödformerna har heller inte varit väl lämpade för kulturbranschen där det förutom företag även verkar föreningar, arbetsgrupper och enskilda freelancers.

 

Medan exempelvis restaurangbranschen och handeln (där det också uppstår folksamlingar) får fungera med mindre restriktioner så har vår bransch i praktiken fått näringsförbud. Jag tar till så drastiska ord eftersom de restriktioner gällande sammankomster som Regionförvaltningsverken utfärdar smäller hårt på oss. Utan intäkter i form av biljettförsäljning kan kulturevenemang såsom konserter och föreställningar givetvis inte ordnas. Så även om inget direkt näringsförbud getts så är det precis det vi i praktiken fått. Vi skulle däremot tillfälligt kunna fortsätta arbeta ifall stöd för streamning av evenemang och ersättning för uteblivna biljettintäkter ges i brådskande ordning.

 

De strikta restriktioner som gavs i månadsskiftet november-december och social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om gräns på 50 personer för sammankomster även i de områden där epidemin är i den lugnaste fasen är dödsstöten för oss. Det finns inget slutdatum för denna 50-personers rekommendation vilket betyder att vi inte ser någon ljusning över huvudtaget.

 

I somras gjorde alla ansvarstagande festivaler och evenemangsarrangörer upp planer för ”coronasäkra” evenemang. Sedan dess har man inte spårat smittofall till sådana här evenemang där avstånd hållits, munskydd använts och hygienföreskrifter varit tydliga. Detta har även Vasas smittskyddsläkare Heikki Kaukoranta bekräftat. 

 

Mina frågor till den svenska riksdagsgruppen är:

 

- vad har ni gjort och vad gör ni konkret för vår bransch i detta krisläge?

- om beslutsfattarna i samråd med THL ser att välorganiserade kulturevenemang är farliga att vistas på: hurudana stöd arbetar ni för att vi ska få som kompensation och när kommer dessa att beviljas?

 

Läget är synnerligen allvarligt. Vårt lands kulturliv har inte råd med att många väljer att byta jobb, vilket är en överhängande fara just nu. Då försvinner mycket kunskap från branschen. Människan behöver kultur, vi som jobbar på kulturfältet är inte någon extra guldkant öronmärkt för Svenska dagen-firande. Vi behövs för att människan ska må bra och begripa sin tillvaro här i världen. Detta för ju även SFP fram i sitt partiprogram.

 

Ifall ni behöver konsultera folk i branschen får ni gärna höra av er! Jag är särskilt införstådd med freelance-branschen, inte de kommunala eller statliga institutionerna. Maila eller ring, jag hjälper gärna.

 

 

Samarbetshälsningar,

 

Kajsa Dahlbäck

© 2016 Copyright by BA.